Огледа на покрива може да се окаже решаващ за резултата от ремонта

Течовете в покривите често пъти се появяват години преди покрива да има нужда от цялостен ремонт. Обикновено, тези течове са причинени от дребни недостатъци на материалите или монтажа, като например пукнати керемиди, пречупена греда, напукана покривна повърхност и т.н.

Установяване на проблема

В случай, че огледа на проблемния покрив се прави от неопитни лица, възможно е източника на проблема да остане незабелязан, а вместо него да бъдат набелязани други участъци за ремонт. Най-трудната част от ремонта на покрив е да се открие проблема, затова ние съветваме на тази фаза да се обърне най-сериозно внимание и да не се подценява.

Безплатен оглед на покриви

За удобство и изгода на хората, които се колебаят в установяването на проблема с техния покрив, с локализирането на проблема и с вземането на правилно решение за последващия ремонт фирма ВалФорс безплатен оглед на всеки покрив в рамките на град София.

Кои са ВалФорс

Фирма ВалФорс е наложено име в бранша Ремонт на покриви и хидроизолации. Разполага с опитен екип и оборудване за работа с всички стандартни хидроизолации. Едно от предимствата на ВалФорс е, че не отказва работа при трудно-достъпни покриви, големи височини и сложни геометрии. Коректността към клиента се подплатява с минимум 5 години гаранция за всеки обект.

Повече информация за фирмата, както и контактни данни ще намерите във фирмения уеб сайт ВалФорс.

ВалФорс - ремонт на покриви