Закон за Държавен вестник

Държавен вестник има дълга история. Тя започва с прякото отношение на княз Александър Батенберг, който чрез указ постановява създаването на вестника през 1879 година, само година след освобождението на България. Само след няколко дни указа се превръща във факт и бял свят вижда първият брой на Държавен вестник.

Въпреки промяната на името му през 1950 година, която се запазва до 1963 година, то и до днес изданието запазва своите традиции като официален информационен орган на републиката. Издава се всеки вторник и петък, като понякога и в почивни или други дни от седмицата. Често към него се добавят и различни притурки, които също имат официален характер и целят да подобрят информираността на обществото по определени казуси.

Днес ДВ е достъпен и през свой собствен официален сайт, където всеки, който пожелае може да свали избран от него брой и да се информира по даден въпрос. Изключително полезно издание за хора от света на правото, икономиката и счетоводството, той се утвърдил като надежден източник на важна информация. Публикуването на сайта на държавен вестник и разполагането на изданието там става факт през 2008 година, като така България подобно на останалите европейски държави дава по-широк достъп до подобен тип информация.

През 1995 година е гласуван в Народното събрание и официалния закон, който регламентира всичко около Държавен вестник. В него се уточнява статута на изданието като официално такова на законодателната, изпълнителната и съдебната власт в страната. Друго нещо, което е застъпено в него е фактът, че той попада под юрисдикцията и правомощията за контрол на председателя на Народното събрание в Република България.

Наред с по-горните неща са регламентирани и разделите на вестника, които биват официален и неофициален такъв. Уточнява се публикуването на нормативни актове, законодателни промени международни договори и други важни съобщения и решения.

С решение на Народното събрание от 2012 година се прекратява публикуването в електронното издание на обществени поръчки. Днес обект на най-голям интерес в страниците на изданието представляват промените в нормативните актове Кодекс на труда, ЗДДС, ЗСч, КСО, ЗЗО и останалите данъчни, осигурителни и трудово-правни актове.