История и икономика на Добрич

Най-древните археологически останки в околността на град Добрич са още от античната епоха. През по-ранното средновековие тук се е установила за сравнително кратък период от време неукрепено селище на старобългари. Сегашното селище се образува чак през ХVІ век със име Хаджиоглу Пазарджик. Според легендата се твърди, че Добрич е получил своето начало от богатия Хаджиоглу, който е бил търговец. Според някои исторически извори градът е образуван от огузки род, който е с еднакво име. В тези извори той е споменат като малко селище, в което обитават 14 домакинства. Около четвърт век по-късно обаче, в документите селището вече присъства като град, а след още половин век е вече и център на просторна каза. Поради факта, че се намира на значим стратегически път, който свързва центъра на Турската империя с земите отвъд Дунав, Добрич бързо се установява като изключително оживен търговски, занаятчийски и земеделски център. А още през края ХІХ в. става прочут и със своя панаир, провеждащ се всяка година, който става събрание на търговци от всички краища на турската империя.

Град Добрич се намира в сърцевината на Южна Добруджа - земя, която дълго време олицетворява българското начало. Логично, културните символи на Добруджа са пшеничните стръкове, които лъхат на топъл хляб и рохкава земя, бялата лястовица, която и до днес ни кара да вярваме и мечтаем, неизмеримите простори, в които съществуват само два тона "зеленината на нивите и синята ведрина на небето ".

Провеждането на дейността на общинския отдел “Образование и Култура” е в съответсвие със законовите изисквания на образователното министерство, като също така е съобразена с политиката на град Добрич за местното образование. В момента в Добрич има около 30 гимназии и училища, 20-на детски градини и само 3 ясли, което е в резултат на многото закрити последно време.

Икономиката на Добрич в момента е в сравнително добро състояние, като главен фактор за развитието на града е хранително-вкусовата промишленост, която заема 50% от обема на цялата промишленост. Има няколко счетоводни къщи в Добрич, които водят счетоводството на по-малките фирми.