Ремонт на покрив от битумни керемиди

покрив от битумни керемиди
Покривите с битумни керемиди са едни от най-практичните и най-лесни за ремонтиране. Като начало е нужно да установите проблемните участъци и да локализирате керемидите, които трябва да се сменят. Огледайте покрива добре, като търсите повредени, накъдрени или липсващи керемиди. Старателно огледайте всички места, където се срещат две или повече повърхности (напр. около комини, до улуци, до вентилационни шахти). Оглеждайте не само битумните керемиди, но и циментовите повърхности, както и другите непокрити повърхности.

Най-вероятно сте предприели ремонт на покрива, поради това че в помещенията под него сте установили теч. Логично е да търсите проблем в покрива точно над теча, или близо до него.

Ако след огледа не откриете проблемни керемиди или участъци, но все пак смятате че има теч, обадете се на специализирана фирма за ремонт на покриви. Ако сте локализирали керемидите за смяна, следва сравнително лесен ремонт.

Накъдрените керемиди можете лесно да монтирате отново, като използвате асфалтова смес за лепене битумни материали и някакъв вид горелка за нагряване на материала и на керемидата. Ако правите тази профилактика през зимата, ще е необходимо да нагряват малко повече, тъй като битумните материали стават доста твърди при ниска температура. В същото време не трябва да прекалявате с нагряването. Не трябва да допускате керемидата да хване пламък. Първо нагрявайте в средата, а след това по краищата. Когато керемидата е достатъчно нагрята е нужно да я изпънете добре, за да премахнете всякакво накъдряне.

Преди да положите керемидата отново върху покрива, нанесете обилно сместа, която ще използвате за лепило (асфалт, циментова смес и т.н.). Особено важно да има лепило по краищата. Поставете керемидата и я притиснете здраво.

Някой керемиди не подлежат на ремонт. Ако видите разкъсана или загнила керемида – изхвърлете я и поставете нова. Всяка керемида, която можете да махнете или разместите с ръка, трябва да бъде сменена. Ако установите голямо количество загнили или повредени керемиди, може да се наложи да подновите целия покрив. В такъв случай е добре да извикате специализирана фирма за ремонт на покриви. Ако керемидите за смяна са малко, може да ги подмените сами.

За подмяна е най-добре да използвате керемиди, които са останали от първоначалното монтиране. Ако няма такива и ако не можете да си набавите нови от същия вид, използвайте най-сходните. Ако размерът не е същия изрежете керемидите с алуминиева ножовка.

Смяна на повредените керемиди


повредени битумни керемиди
  1. Повдигнете краищата на съседните керемиди и внимателно извадете гвоздеите на проблемните керемиди с тесла, клещи или друг подходящ инструмент. Извадете старата керемида. След като освободите мястото, внимателно огледайте повърхността под нея. Ако повърхността е циментова, отстранете изронения цимент. Ако покривът е от греди, огледайте добре дървения материал дали има нужда от байц и грунд против влага. Обърнете особено внимание да няма стърчащи гвоздеи. Ако има такива ги набийте плътно в дървото, за да не могат да пробият новите керемиди.
  2. За да поставите новите керемиди на мястото по-лесно, леко загладете задните им ъгли с нож, така че да ги плъзнете на мястото им с лекота.
  3. Приплъзнете новата керемида на отвореното място. Подравнете старателно предния и задния край спрямо съседните керемиди.
  4. Повдигнете краищата на горния ред керемиди, които ще застъпят новата керемида и се уверете, че те я застъпват и покриват. След това, точно на мястото където керемидите се застъпват захванете със здрави галванизирани гвоздеи за покрив. Направете това и в 4-те края на керемидата. Покрийте главите на гвоздеите с цимент или асфалтово лепило за покриви.

След като смените всички проблемни керемиди, още веднъж огледайте внимателно цялата повърхност на покрива, като наблегнете на местата където се срещат две повърхности, около комините и около улуците. Ако някъде се виждат оголени глави на гвоздеи, покрийте ги с цимент.