Безопасност при ремонтиране на покриви

безопасност при ремонт на покриви Работата на покрив може да бъде опасна. За да се избегнат сериозни наранявания и други тежки последици, препоръчително е да се спазват следните мерки за безопасност:

  • Ремонтирането на покриви трябва да се прави само в слънчеви дни, когато повърхността на покрива е напълно суха. Стъпването върху мокър покрив е изключително опасно.
  • Винаги трябва да се използват обезопасителни въжета, с които да се завърже работещият към стабилна част от покрива.
  • При работа върху силно наклонени покриви трябва да се използва стълба. Тя се фиксира неподвижно върху повърхността на покрива, а работещият стъпва и се закрепва за нея.
  • Най-подходящите обувки са тези с гумени подметки.
  • Преди да се започне работа, трябва да се провери къде минават електрически проводници и да се внимава с тях.